Blockchain Technologie binnen softwareontwikkeling

Blockchain is een technologie die in de basis is ontstaan vanuit de behoefte aan meer transparantie en vertrouwen in informatieprocessen. Bijvoorbeeld als het gaat om informatie over je transacties bij banken en vergelijkbare instanties. De ervaring leert dat we erg afhankelijk zijn van deze centrale instanties, en hierdoor een groter risico lopen wanneer fraude of onverwachtse faillissementen optreden. Dat we als maatschappij niet langer willen vertrouwen op iemand’s blauwe ogen of imago, maar als consument/afnemer graag zelf de regie in handen houden. Wat als techniek de oplossing biedt? Ieder mens maakt fouten en is in staat bewust onjuiste handelingen te verrichten. Computers zijn gemaakt om processen foutloos uit te voeren.

BLOCKCHAIN TECHNOLOGIE, WAT IS DAT EN WAAR KOMT HET VANDAAN?

Blockchain is een technologie die in de basis is ontstaan vanuit de behoefte aan meer transparantie en vertrouwen in informatieprocessen. Bijvoorbeeld als het gaat om informatie over je transacties bij banken en vergelijkbare instanties. De ervaring leert dat we erg afhankelijk zijn van deze centrale instanties, en hierdoor een groter risico lopen wanneer fraude of onverwachtse faillissementen optreden. Dat we als maatschappij niet langer willen vertrouwen op iemand’s blauwe ogen of imago, maar als consument/afnemer graag zelf de regie in handen houden. Wat als techniek de oplossing biedt? Ieder mens maakt fouten en is in staat bewust onjuiste handelingen te verrichten. Computers zijn gemaakt om processen foutloos uit te voeren.

De Blockchain technologie neemt die centrale macht weg van grote instanties zoals bijvoorbeeld een bank. De data die zo’n instantie normaal beheert, wordt nu verspreid over alle betrokkenen, waardoor er niet langer één persoon of partij is waarop we moeten vertrouwen. Zo ontstaat een netwerk van deelnemers die samen de data verzorgen en allemaal dezelfde waarheid borgen. De bekendste toepassing van Blockchain is in relatie tot Bitcoins. Binnen Ultraware zien we de Blockchain echter geheel los van Bitcoin en we bekijken of we met deze technologie bepaalde klanten nog beter kunnen bedienen.

INFORMATIEDELING IN SAMENWERKINGEN

Zoals gezegd is Blockchain een technologie die in de basis is ontstaan vanuit de behoefte aan meer transparantie en vertrouwen in informatieprocessen. Bijvoorbeeld wanneer je nauw samenwerkt met meerdere partijen en je afhankelijk bent van elkaars procesinformatie. Een situatie die wij ook tegenkomen bij klanten. Wanneer iedere partij zijn/haar eigen systemen gebruikt om informatie in vast te leggen, is het lastig om transparantie te borgen en wordt vertrouwen een relatie-kwestie. Dit kan leiden tot onnodige spanningen die we het liefst voorkomen. In deze situaties is het gebruik maken van Blockchain technologie een heel goede optie!

Met behulp van Blockchain technologie deel je relevante procesinformatie met alle betrokkenen én zorg je dat dit voor iedereen altijd gelijk en inzichtelijk is. Je kunt dit vergelijken met een traditionele database, behalve dat de data die op Blockchain wordt vastgelegd bij iedereen die betrokken is, gelijk en actueel is. Hoe? Iedere deelnemer heeft in feite een kopie in handen van de Blockchain en kan zelf beslissen waar deze wordt neergezet binnen zijn of haar netwerk. In tegenstelling tot de traditionele databases, staan al deze kopieën van de samenwerkingspartners continu in contact met elkaar via een opgezet netwerk. Iedere partij kan data toevoegen en automatisch wordt zo’n toevoeging dan ook verspreid naar overige deelnemers binnen het netwerk. Zo heeft iedere partij altijd dezelfde versie van de database beschikbaar.

Note: De blockchain is enkel toegankelijk voor de deelnemers van het netwerk. Derde partijen kunnen dus niet zomaar de data inzien die de samenwerkingspartners delen.

Wat belangrijk is aan dit proces: Je kunt als partij alleen data toevoegen. Je kunt géén eerder vastgelegde data wijzigen of aanpassen, waardoor eerdere toevoegingen altijd inzichtelijk blijven. Daarnaast stel je als samenwerkende partijen vooraf regels op waaraan een toevoeging moet voldoen, dit wordt het consensus algoritme genoemd. Bij iedere toevoeging, wordt deze pas doorgevoerd nadat 1 of meerdere deelnemers binnen het Blockchain netwerk de toevoeging hebben goedgekeurd o.b.v. het algoritme. Iedere toevoeging wordt dus door een of meerdere andere samenwerkende partijen automatisch gecontroleerd, zodat er geen mogelijkheid is om te sjoemelen.

Note: Aangezien je enkel data kunt toevoegen moet er natuurlijk goed nagedacht worden over wat we om privacy-technische-redenen vastleggen op de Blockchain.

VOORDELEN

Je hoort steeds vaker dat data doorverkocht wordt of dat een partij sjoemelt in zijn of haar voordeel. Daar waar je moet vertrouwen op iemands integriteit kan macht worden misbruikt. Met Blockchain ben je niet meer afhankelijk van dat vertrouwen, je borgt juist de betrouwbaarheid zodat niemand misbruik kan maken van de situatie. Daarnaast stimuleert het een goede samenwerking door de extra transparantie die het oplevert binnen het samenwerkingsverband.

Blockchain bieden we aan als een uitbreiding op het huidige pakket van diensten. Natuurlijk is er niet in iedere situatie behoefte aan deze mate van transparantie van data, maar er zijn situaties waarin deze technologie zeker voordelen biedt.