Privacybeleid

De privacy van bezoekers van onze website, onze klanten en onze medewerkers is voor Ultraware van groot belang. Wij gaan dan ook bijzonder zorgvuldig om met persoonsgegevens die wij verwerken. In deze privacyverklaring geven we aan welke gegevens we verzamelen, waarom we dat doen, waarvoor we de gegevens gebruiken en wie inzage hebben in deze gegevens.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 07-12-2021.

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Ultraware verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

DOELEN EN GRONDSLAGEN VAN HET VERWERKEN

Verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst die we met je hebben:

Om het ontwikkelen en beheren van de software mogelijk te maken;

Om je te kunnen ondersteunen bij het gebruik van onze software;

Om de diensten van Ultraware aan jou te factureren;

Verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Ultraware:

Om je informatie toe te zenden omtrent de producten en diensten van Ultraware en om te reageren op vragen en/of klachten die je hebt;

Voor de juiste technische werking, verbetering, juiste koppeling van gegevens en het onderhoud van de website en/of onze software

Je hebt toestemming gegeven voor de verwerking van je persoonsgegevens:

Om contact met je op te nemen naar aanleiding van het invullen van een contactformulier op de website;

Om je informatie toe te zenden omtrent de eigen producten en diensten van Ultraware en om te reageren op vragen en/of klachten die je hebt.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Ultraware bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De uiterste bewaartermijn is 10 jaar na beƫindiging van de overeenkomst of na de laatste bewerking van de gegevens.

Ultraware kan ervoor kiezen om bepaalde persoonsgegevens niet (direct) te verwijderen indien dit gezien wettelijke bewaartermijnen van Ultraware verplicht is, en het bewaren van deze gegevens geen onevenredige inbreuk maakt op jouw privacy.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ultraware deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Ultraware blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

COOKIES

Wij maken op onze website gebruik van cookies en/of vergelijkbare technieken. Een cookie is een klein tekstbestandje dat opgeslagen wordt op het device (computer, tablet of smartphone) waarmee u onze website bezoekt. Wij gebruiken cookies om inhoud en advertenties te personaliseren, om functies voor sociale media aan te bieden en om het websiteverkeer te analyseren. Wij gebruiken alleen functionele en analytische cookies.

De functionele cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de deugdelijke werking van onze website en het gebruiksgemak. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat de website goed werkt en onthouden voorkeuren.

Met behulp van analytische cookies verzamelen wij statistische gegevens over het gebruik van onze website, zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren. De analytische cookies die wij gebruiken zijn van Google Analytics. Wij gebruiken deze om inzicht te krijgen in uw website-activiteiten om de gebruikservaring van onze diensten blijvend te analyseren en te verbeteren.

Via uw browser kunt u het plaatsen van cookies uitschakelen. Het kan dan wel zo zijn dat bepaalde functionaliteiten van onze site niet meer goed werken.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ultraware en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou bezitten in een computerbestand naar jou te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@ultraware.nl.

We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek. Ultraware wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS

Ultraware neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@ultraware.nl

CONTACTGEGEVENS

Neen contact met ons op via de contactpagina.