Nut en noodzaak van software-onderhoud en -upgrades

Je software regelmatig onderhouden en upgraden klinkt logisch. Toch?! We zien het liefst dat klanten kiezen voor regelmatig onderhoud en upgrades. We raden dit dan ook altijd aan. In dit artikel leggen we uit waarom dat zo belangrijk is en wat de consequenties en/of risico’s zijn wanneer je hier niet voor kiest.


ONDERHOUD EN UPGRADES

Voor de volledigheid leggen we eerst kort uit wat we verstaan onder onderhouden en upgraden.

Onderhoud is te eenvoudig te vergelijken met een tandartscontrole. Meestal is er weinig aan de hand, maar je wilt voorkomen dat je gaatjes of kiespijn krijgt dus doe je dit met regelmaat. En als de tandarts dan iets ontdekt ben je er vaak op tijd bij en is het vaak vlot verholpen of weet de tandarts erger te voorkomen. Software-onderhoud is dus niets meer of minder dan ervoor zorgen dat de software ‘gezond’ blijft en er geen grote problemen ontstaan. 

Upgrades zijn vernieuwingen of aanpassingen die de software nieuwe mogelijkheden geven. Bij een upgrade voegen we nieuwe features toe of passen we bestaande features aan. De wereld om ons heen verandert voortdurend. Ook qua softwaretechnieken en innovaties, gaat het heel snel. Upgrades zijn daarmee onderdeel van de doorontwikkeling van je software en daarmee je bedrijf.


DE HOUDBAARHEID VAN SOFTWARE

Software is een digitaal product wat niet van structuur verandert of bederft zoals bijvoorbeeld een appel dat doet wanneer je deze een aantal maanden of jaren laat liggen. Het is een logische aanname om dan te denken dat software geen upgrades of onderhoud nodig heeft. Maar de wereld om de software heen blijft niet gelijk en die ontwikkelingen zorgen dat je software op een bepaald punt niet meer in die wereld past. Zowel de bedrijfsprocessen als de omgeving (operating systems) waarop de software draait en de koppelingen met andere systemen hebben invloed op de werking van je software. Verandert daar iets, dan is dus vaak ook een aanpassing in je software nodig. Ook hebben al die veranderingen invloed op de veiligheid van je software. Een stuk software is namelijk zo veilig als het laatste moment waarop aandacht is besteed aan die veiligheid. 


HET NUT VAN ONDERHOUD EN UPGRADES

De voornaamste reden om te blijven investeren in onderhoud en upgrades is borging van de continuïteit van je bedrijfsproces en het behouden van grip op de kosten. Dat klinkt misschien een beetje vreemd: investeren om grip op de kosten te houden. Toch werkt het echt zo. Continu een beetje investeren in onderhoud kost in verhouding vele malen minder dan de investering die je moet doen als het mis gaat. Bijvoorbeeld doordat de software inmiddels zo verouderd is dat er een complexe upgrade moet plaatsvinden of zelfs een heel nieuw systeem moet komen. Daar komen investeringen bij kijken, die vele malen hoger zijn. Daarnaast verlies je kostbare tijd als de verouderde software niet naar behoren werkt. Dat kan grote gevolgen hebben voor je bedrijfs- of productieproces.


DE NOODZAAK VAN CONTINU ONDERHOUD EN UPGRADES

Omdat wij maatwerksoftware leveren, is de noodzaak van onderhoud en upgrades nog hoger. Maatwerksoftware vergt namelijk specifieke kennis van het product, van jou als klant, van jouw bedrijfsproces en kennis van hoe de software is opgebouwd. Deze kennis is in spoedgevallen niet ‘vanzelfsprekend’ bij ieder softwarebedrijf verkrijgbaar, omdat een groot deel van deze kennis voortkomt uit een samenwerkingsrelatie. Dat is de reden dat wij onderhoudsafspraken maken bij de oplevering van een project. Wij zorgen voor continu optimaal werkende software, zodat grote problemen op termijn voorkomen kunnen worden.  We gaan een echt partnership aan, waarbij wij zorgdragen voor jouw software zodat jouw bedrijfs- of productieproces optimaal functioneert.

Voordelen op een rij:

  • Security is op orde
  • Continuïteit van bedrijfs- of productieproces is beter geborgd
  • Kennis van je systemen is beter geborgd
  • Bij calamiteiten heb je een partner die je software kent
  • Grip op de kosten
  • Geen stress en een goede nachtrust 😉


MEER INFORMATIE OF VRAGEN?

Wil je meer weten over onderhoud en upgrades en wil je eens vrijblijvend met ons in gesprek? Neem contact op en vraag naar Gaston Carli. Hij denkt graag met je mee.