L-Concept Concultancy

“Voor echt maatwerk kun je heel goed terecht bij Ultraware.”

Sinds 2010 werken we samen aan het softwarepakket C-Estimate. Johan: “Van oorsprong ben ik geen ICT-man. Ik ben adviseur op het gebied van capaciteitsmanagement, flexibilisering en roostering.

Maar om goed advies te geven, had ik de juiste tools nodig om berekeningen te kunnen maken. Dat deed ik eerst in Excel. Mijn klanten zagen wat ik daarmee deed en zeiden ‘dat willen wij ook’. Op dat moment heb ik Ultraware benaderd.”

Op basis van de bestaande methode van L-Concept Consultancy is het softwarepakket C-Estimate ontwikkeld. “Om tot blijvend goede software te komen, heb ik het gehele proces in kaart gebracht, inclusief het rekenkundige deel. Vervolgens heeft Ultraware dat vertaald naar een databasestructuur.”


Concultancybureau met een eigen softwarepakket

Inmiddels gebruikt L-Concept Consultancy de software bij vraagstukken binnen de zorg, de overheid en het bedrijfsleven. “We gebruiken de software als aanvulling op ons advies binnen L-Concept Consultancy. Daarnaast vermarkten we de software vanuit Trajectory.”


Continu doorontwikkelen

Volgens Johan verloopt de samenwerking uitstekend. De software wordt continu doorontwikkeld. Dat gaat wat ons betreft in goede samenwerking.

Er zijn korte lijnen, we kennen elkaar goed en zeggen waar het op staat. En wanneer er een keer iets snel gerealiseerd moet worden, wordt er soms terecht even gezucht, maar vervolgens wordt het wel in een hoog tempo gerealiseerd.”


Maatwerk is altijd mogelijk

Op de vraag wat andere mensen over ons moeten weten, zegt Johan: “Voor echt maatwerk moet je bij Ultraware zijn. De kwaliteit is goed; de software is stabiel en snel. En in de doorontwikkeling is mijn vraag leidend en niet de techniek. Prima dus!”